Østerdølenes Spellmannslag

Stiftet 1977

Østerdølenes Spellmannslag har som formål å holde i hevd og gjøre kjent tradisjonsmusikk fra Østerdalen og tilgrensende områder. Laget består av ca 30 aktive medlemmer i alle aldre bosatt i Oslo-området. Flere av våre medlemmer består av ungdom som kommer til Oslo mens de er under utdannelse. Repertoaret dekker en vid musikalsk bredde, fra storgards- og runddansmusikk til de mange ulike bygdedansene som finnes i Østerdalen.

Spellmannslaget deltar på kappleiker, festivaler og dansespillinger i både inn- og utland, og har i mange år hevdet seg i tétskiktet på landsbasis. Laget har bl.a. vunnet Landskappleiken fire ganger, siste gang i 2004. I 1992 ga spellmannslaget ut en CD med tradisjonsmusikk fra Østerdalen, en utgivelse som ble nominert til Spelemannprisen i 1993.

Les mer om Østerdølenes spellmannslag og arrantementene deres på spellmenn.no